Peisazhi dhe Urbanizëm

"Arkitektura është një burim i pashfrytëzuar i tregimeve madhështore që presin të imagjinohen, te vizualizohen dhe te ndërtohen"

Projektet e fundit

Disa nga projektet tona të cilat janë jetësuar dhe nga të cilat ne çdo ditë
pranojmë komente se si ata përjetojnë ngrohtësin që dhuron shtëpia e
tyre e projektuar me përkushtimin më të madhë.

Sheshi i qytetit të Kaçanikut

Një hapësirë publike e cila rrit komoditetin e jetesës në zonën përreth.

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli B-20

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli B-20

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Arkitektura Residenciale

"Arkitektura është një burim i pashfrytëzuar i tregimeve madhështore që presin të imagjinohen, te vizualizohen dhe te ndërtohen"

Projektet e fundit

Disa nga projektet tona të cilat janë jetësuar dhe nga të cilat ne çdo ditë
pranojmë komente se si ata përjetojnë ngrohtësin që dhuron shtëpia e
tyre e projektuar me përkushtimin më të madhë.

Modeli B-12

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli B-09

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli B-20

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli B-09

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli B-09

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…

Modeli B-09

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli B-09

Shtëpi, aty ku familja gjen rehatin. Një shtëpi na lejon të mbjellim rrenje…

Modeli LB

Vendi I rrëthuar me male na ka frymëzuar qe natyra të jetë pjesa e pa shmangshme…